Bejelentkezés

Főoldal

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara több évtizedes hagyományokkal rendelkező agrár-felsőoktatási intézmény. A bolognai rendszerben mezőgazdasági mérnöki és vadgazda mérnöki alapképzési, illetve négy felsőoktatási szakképzési (állattenyésztő mérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági mérnök) szakokon végzi szakemberek képzését. A fentieken túl kiterjedt posztgraduális képzéssel és szaktanácsadási tevékenységgel látja el a Dél-Alföld agráriumában érintettek továbbképzését.

2013-ban a „Mezőgazdaság – vidék – természet – környezet interakciói” pályázat keretében sikeres beiskolázási és vendégtanári programokat valósított meg, illetve megszervezte a „Gazdálkodj okosan!” szakmai vetélkedőt a mezőgazdaság, az erdő- és vadgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem, valamint a vidékfejlesztés jegyében, amelyen több mint 80, az agrárium iránt érdeklődő középiskolai tanuló vett részt. A „Gazdálkodj okosan” programon keresztül eddig közel egy tucat hallgató került be a Karra és nyert ingyenes nyelvvizsga lehetőséget, illetve ösztöndíjat. A tehetséggondozás a bekerült középiskolásokat végig követheti egész hallgatói pályafutásuk során. Többen a programban résztvevő középiskolások közül a Kar hallgatójaként már részt vettek, illetve részt vesznek a tudományos diákköri mozgalomban, van olyan, aki az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is továbbjutott és ott szép eredményeket ért el.

2014-ben a "Tehetséggondozás a versenyképes és fenntartható mezőgazdaságért" pályázat keretében felvettük a kapcsolatot elsősorban a Dél-Alföldi régió középiskoláival, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság és vadgazdálkodás iránt érdeklődő tanulók számára ismeretterjesztő és pályaorientációs előadásokat tartsunk, valamint megszervezzük számukra a személyre szabott tutorálási, illetve mentorálási programokat. A tehetséggondozó programok sikeres megvalósítása hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években a Karra jelentkező és felvett hallgatók száma növekedett.

NTP-TDK-14-0015